Předmluva ke knize - Alfred Strejček

Na počátku bylo SLOVO, to SLOVO bylo u Boha, to SLOVO bylo Bůh.
To bylo na počátku u Boha. Všechno povstalo skrze ně a bez něho nepovstalo nic, co jest.
V něm byl život a život byl světlo lidí. To světlo ve tmě svítí a tma je nepohltila.
Český ekumenický překlad

Tak začíná Evangelium podle apoštola Jana.
Tolikrát jsem přemýšlel o obsahu tohoto textu. O samotném výrazu SLOVO. Kde se vzalo pojmenování základního fenoménu lidského dorozumívání? Kdo poprvé v dělení řeči určil a pojmenoval větu větou a slovo slovem?
Tyto myšlenky se mi vrací nad knihou Karla Kříže TAJEMSTVÍ A SÍLA SLOVA. Knihou, která překvapivě odkrývá, pro mne snad poprvé, významy a hlubší smysl jednotlivých výrazů. Domýšlí je, a upozorňuje na jejich duchovní přesah.

Karel Kříž svými úvahami i praktickými příklady činí průklest naším často zapleveleným jazykem a slovní zásobou. Hledá a také nachází duši slova. A činí to poutavě, s pravým objevitelským nadšením.

On sám je uměleckým řezbářem a v této knize pracuje se slovem podobně jako s materiálem jemu nejvlastnějším - se dřevem. Láskyplně, s úctou a bez předpojatosti. O to zajímavější je pro mne jeho zamyšlení.
Mám pochopení a sympatie pro tuto formu sdělení. Je to přístup nadšence - milovníka češtiny. Tato kniha je její oslavou.
Nevím, do jaké míry byl autor ovlivněn texty Pavla Eisnera a inspiroval-li se jimi, ale některé pasáže mi Eisnerův Chrám i tvrz evokují.

Jazykovědci mohou mnohé zde uvedené relativizovat, mohou polemizovat s tím či oním, ale nemohou knize upřít zvláštní, a v tomto druhu literatury málo kdy vídaný rozměr zamilovanosti autora do tématu, a nemohou neocenit jeho poctivost a hloubku ve způsobu vnímání tajemství a síly českého slova. Případná námitka amatérského přístupu zde neobstojí.
Knihu, k jejímuž přečtení vás zvu, nenapsal jazykovědec, ale člověk s velkým vztahem k přírodě, k naší zem i a k její řeči. Neobjevil Tróju amatérský archeolog, civilním povoláním obchodník a podnikatel Heinrich Schliemann jen proto, že navzdory názorům profesionálů uvěřil Homérovi a své intuici?

Konečně, čím více se bude o knize a jejím autorovi mluvit, tím více se bude mluvit i o češtině a to bude dobře. Úroveň současné hovorové i písemné podoby naší mateřštiny se povážlivě zhoršuje. Každý hlas, který přispívá k jejímu zušlechtění a k zájmu o ni, má velkou cenu.

Výrazný hlas Karla Kříže je jedním z nich a neměl by být přeslechnut.

Mgr. Alfred Strejček
herec a pedagog rétoriky

Několik vět o knize - Věra Ludíková

TAJEMSTVÍ A SÍLA SLOVA, nová knížka Karla Kříže

Před několika lety jsem poznala úžasné společenství lidí, patřících k České konferenci, jež usiluje o povznesení české společnosti. Řečníci předstupují před pozorné posluchače a podle svých znalostí, svých zkušeností a schopností hodnotí analogie s událostmi minulými, hlavně však hledají východisko ze začarovaného kruhu bezvýchodnosti a pocitu české malosti. Je to usilování naléhavě potřebné. Zdá se totiž, že přestávají platit morální hodnoty, a otázka dneška zní, jak zastavit jejich devalvaci. Cítíme se být omotáni převažujícími materiálními cíli společnosti a uvězněni v nich, jsme jakoby polapeni něčím nežádoucím a nečistým, jsme znehybněni v blamážích...

Na fungování této mimořádné společnosti má velký záslužný podíl právě autor zmíněné knihy – pan Karel Kříž. Jeho laskavost prostupuje všemi řádky, jako všeobjímající vlnění dobra, jako pohlazení, jako tišící doteky toho, který uzdravuje, jako nikdy nekončící šumění moře, jako vše obtékající pramenitá voda... Zároveň oceníme krásu našeho jazyka, naší mateřštiny a uvědomujeme si, že máme důvod být hrdým národem.

Být hrdým Čechem není bezdůvodné.
Nová knížka Karla Kříže vás zcela jistě velmi potěší...

Věra Ludíková
členka Obce spisovatelů

Jsou ještě další slova nutná?

Otevřel se mi nový svět. Díky knize Karla Kříže „Tajemství a síla slova“. Pokud bych byl přísným lingvistou a etymologem, asi by mi kniha nic moc pro ryze vědecké poznání slovních projevů člověka nepřinesla. Naštěstí tím nejsem. Kniha mně totiž fascinuje prostým lidským přemýšlením nad zdánlivě samozřejmými obsahy běžných slov naší komunikace a hloubkou možností, které autor nabízí pro vlastní komunikační tvořivost.

Je to kniha líbezně posilující sebevědomí každého z nás: chceš, aby ti lidé rozuměli a chápali tě?  Zkus se vyjadřovat slovy, které v sobě nesou skutečný smysl jejich obsahu, byť  jsou právě pro vás utvořeny – a to právě přitahuje pozornost  a  láká k vlastní tvorbě a  úctě  jazyku, jehož  možnosti nedokážeme ani s pomocí nejmodernější techniky  obsáhnout a vyčerpat. Jen lidská fantazie a tvořivost spojená s citem pro soulad obsahu a formy to umí. Karel Kříž je toho nejlepším důkazem.

I zájemci o napínavost a dobrodružnost četby si přijdou na své, a bez krve a násilí. Pohlazení po duši potřebujeme občas asi všichni. Knížka Karla Kříže vám tuto možnost poskytne.

 

prof. PhDr. Karel Rýdl, CSc.
Fakulta filozofická - Pardubice